SVART Trnava s.r.o ponúka služby v oblastiach:


Kúrenie

Ústredné vykurovanie radiátorové, podlahové, stenové a konvektory.
Inštalácia vykurovacích zdrojov – olejové, parné, plynové kotle, kachle a iné plynové
spotrebiče, ohrievače TUV a solárne systémy.
Komplexné spustenie vykurovacích systémov, plynových a tlakových zariadení
do prevádzky, vrátane zaškolenia obsluhy.


Voda

Montáže a opravy vnútorných a vonkajších vodovodov.


Plyn

Plynovody NTL, STL a plynové prípojky skupiny Bg a h.


Kanalizácie

Montáže a opravy vnútorných a vonkajších kanalizácií.


Jadrové vŕtanie

Jadrové vŕtanie ....


Ďalšie služby

Odborné skúšky a prehliadky plynových a tlakových zariadení a tlakové skúšky
vyhradených technických zariadení, vypracovanie správ a protokolov.
Všetky pomocné práce týkajúce sa montáže a kompletáže uvedených činností
ako sú práce zemné, búracie, kominárske, elektroinštalačné, servisné a pod.
Poradenská a rozpočtová činnosť.